ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

الگوبرداری روش بهبود عملکرد تجارت به وسیله آموختن از دیگر سازمان هاست. این که چگونه عملکرد بهتری داشته باشیم تا بتوانیم بهترین موقعیت را در بازار کسب کنیم. هدف الگوبرداری درواقع بهبود بهترین عملکردهای انجام شده توسط دیگر سازمان ها است.

طبق نظر فیلیپ کاتلر، به طورمعمول شرکت ها از طریق اطلاعات ثانویه، تجربیات شخصی و شایعات، از نقاط قوت و ضعف رقبای خودآگاه می شوند. آن ها می توانند به وسیله تحقیقات اساسی مارکتینگ درباره مشتریان، تأمین کنندگان و خرده فروشان و همچنين استفاده از نرم افزار هاي شركت پگاه سيستم اطلاعات خود را افزایش دهند. تعدادی از شرکت های در حال رشد بر مقوله الگوبرداری به عنوان بهترین راهنما براي بهبود موقعیت رقابتی خود تمرکز کرده اند.

موضوع الگوبرداری در اواخر دهه ۱۹۷۰ در ایالات متحده آمریکا شکل گرفت. امروزه ۹۵ درصد از شرکت های آمریکایی این مقوله را اجرا می کنند. از زمان توجه قاره اروپا به الگوبرداری، این مقوله به خوبی در میان کارشناسان مارکتینگ نهادینه شده است.

کوپرز ولیبراند در سال ۱۹۹۴ هزار شرکت یا همتایان آن ها را در پنج کشور اروپایی شامل انگلستان، هلند، سوئیس، اسپانیا و فرانسه بررسی کردند. این بررسی الگوبرداری را به عنوان فرایند مقایسه عملکردهای تجارت و سطوح اجرا بین شرکت ها به منظور دستیابی به دیدگاه های جدید و شناسایی فرصت ها براي بهبود عملکردهای سازمان تعریف کرد.

این تحقیق نشان داد که بالغ بر دو سوم شرکت ها در انگلستان، هلند و سوئیس بیش از نصف شرکت های فرانسوی و یک سوم شرکت های اسپانیایی از روش های الگوبرداری استفاده می کنند. مقوله الگوبرداری در همه اصول عملکردهای تجاری استفاده می شود.

انواع مختلف الگوبرداری به شرح زیر است:

 • الگوبرداری رقابتی
 • الگوبرداری استراتژیک
 • الگوبرداری فرآیند
 • الگوبرداری محصول
 • الگوبرداری خدمت به مشتری
 • الگوبرداری درونی

چگونه الگوبرداری کنیم؟

 • مقوله موردنظر را براي الگوبرداری شناسایی کنید.
 • بهترین عملکرد را تشخیص دهید.
 • اطلاعات موردنظر را گردآوری کنید.
 • شکاف های موجود را تحلیل و تعیین کنید.
 • عملکرد آینده را پیش بینی کنید.
 • نتایج را اعلام کنید.
 • اهداف موردنظر را تعیین کنید.
 • یک برنامه کاری را مشخص و آن را توسعه دهید.
 • برنامه را اجرا کنید.
 • نتایج را کنترل و الگوها را دوباره بسنجید.

مزایای الگوبرداری

 • ایجاد مسیر و انگیزه براي بهبود و پیشرفت
 • ترفیع آگاهی های رقابتی
 • قرار گرفتن در موقعیت خلاقیت
 • تشخیص بهترین عملکرد
 • ایجاد ارتباط بین روش های عملیاتی با بینش و استراتژی سازمان
 • بحث و بررسی درباره موقعیت های فعلی

 

منبع: هورموند

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)