ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اغلب مديران بازاريابي ترجيح مي دهند 90 درصد وقتشان را صرف بازاريابي کنند و فقط 10 درصد از زمانشان را به مديريت اختصاص دهند، درحالي که در واقعيت به ندرت چنين چيزي روي مي دهد و در بسياري از موارد عکس اين حالت اتفاق مي افتد. مشغله هاي کاري مديران بازاريابي تا به آن حد بالاست که آنها را به شدت گرفتار روزمرگي و درگيري با مسائل و چالش هاي روزانه مي کند و در نتيجه آنها از تفکرات عميق و بلندمدت در زمينه بازاريابي باز مي مانند. در واقع، مديران بازاريابي شرکت ها با طيف وسيع و متنوعي از فعاليت ها درگير هستند و همين مساله آنها را از متمرکز شدن روي وظايف ذاتي شان محروم مي کند. با اين همه، پوشش دادن به تمام اين فعاليت ها از سوي مديران بازاريابي نيازمند برخورداري از مهارت هاي گوناگوني است که از جمله الزامات شغلي هر مدير بازاريابي امروزين محسوب مي شود. در اين ميان توصيه هايي طلايي براي مديران بازاريابي وجود دارد که به کار بستن آنها مي تواند به موفقيت هاي چشمگيري در امر بازاريابي منتهي شود.

توصيه طلايي شماره 1) ايده هايي جهاني براي بازاريابي تان طراحي کنيد

بازاريابي در عصر جهاني شدن و عصر ديجيتالي امروز نيازمند برخورداري از ايده هاي جهاني و نوآورانه اي است که رمز موفقيت و متمايز شدن است. امروزه اتخاذ صرفا يک روش بازاريابي حتي اگر بهترين روش ممکن نيز باشد نمي تواند موفقيت فرآيند بازاريابي را تضمين کند. بنابراين مديران بازاريابي بايد با سبدي از ايده هاي متنوع و نوآورانه وارد کارزار شوند و همين ايده هاي خلاقانه را به تمام ارکان شرکت متبوعشان تزريق کنند. در دهکده جهاني امروز نمي توان با ايده هاي کليشه اي و سنتي در راستاي بازاريابي محصولات و خدمات مدرن گام برداشت. امروزه آن دسته از مديران بازاريابي مي توانند در رقابت با ساير رقبا به پيروزي برسند که داراي ايده هاي جهاني و بين المللي باشند. استفاده از نرم افزار هاي فروش و نرم افزار هاي بازاريابي شركت پگاه سيستم و همچنين تشکيل اتاق هاي فکر با شرکت مديراني از تمام بخش هاي شرکت و بهره گيري از نيروهاي خلاق و مبتکر خارج از سازمان مي تواند به شکل گيري و بهبود ايده هاي جهاني در بخش بازاريابي کمک شاياني کند.

توصيه طلايي شماره 2) از استراتژي هاي بازاريابي چندوجهي بهره ببريد

امروزه ديگر دوران طراحي و اجراي برنامه هاي تک وجهي بازاريابي گذشته است و ديگر نبايد توقع داشت که بخش بازاريابي به تنهايي تمام بار بازاريابي شرکت را بر دوش بکشد، بلکه تمام بخش هاي شرکت بايد وارد کارزار بازاريابي شوند. بر همين اساس مديران بازاريابي بايد استراتژي هاي چندوجهي و ترکيبي متنوعي را طراحي و اجرا کنند که در آنها تمام مديران بخش هاي مختلف شرکت مشارکت داده شوند. در اين ميان، نقش مديران بازاريابي عبارت است از استانداردسازي و هماهنگ کردن امور و نظم بخشي به آنها. در واقع در سيستم هاي نوين بازاريابي، تمام ارکان شرکت از مديران عالي رتبه بخش هاي مختلف گرفته تا کارکنان تمام بخش ها بايد در فرآيند بازاريابي براي محصولات و خدمات شرکت مشارکت کنند. اين طيف متنوع از نيروها نيازمند استراتژي هاي چندوجهي و جامعي هستند که به نوعي يک «نقشه راه بازاريابي» محسوب مي شود و تمام بازيگران اين عرصه بايد در همين چارچوب حرکت کنند.

توصيه شماره 3) آرشيوي از پروژه هاي قابل اجراي بازاريابي که به هر دليلي اجرايي نشده اند تهيه کنيد

بسياري از پروژه هاي بازاريابي از قبيل انتشار کتابچه هاي تبليغاتي و بروشورها، طراحي کتاب هاي الکترونيکي و تبليغات محيطي ازجمله فعاليت هايي هستند که به طور مداوم از سوي بخش بازاريابي شرکت ها انجام مي شوند و به همين دليل ايجاد يک آرشيو از آنها مي تواند از انجام يکسري مقدمات و فرآيندهاي تکراري جلوگيري کند و اين يعني صرفه جويي در وقت و انرژي کارکنان بخش بازاريابي و فراغت پيدا کردن آنها براي انجام کارهاي اساسي و راهبردي. بنابراين ايجاد آرشيو يا يک کتابخانه مجازي مرتبط با پروژه هاي رايج و تکراري بايد از اولويت هاي کاري مديران بازاريابي در هر شرکتي قرار گيرد. اين اقدام به بخش بازاريابي اجازه مي دهد بر پروژه هاي بلندمدت و کليدي تري تمرکز کند و بهره وري خود را ارتقا دهد.

توصيه شماره 4) مراحل مشخصي را براي فرآيند بازاريابي شرکتتان تعريف کنيد

تجربه نشان داده که هر چه فعاليت هاي بازاريابي يک شرکت ابعاد گسترده تري به خود بگيرد و بر عمق عمليات بازاريابي افزوده شود، تمرکز مديران بازاريابي بر امور کمتر مي شود. براي حل اين مساله بايد به جاي تمرکز بر تک تک اقدامات و فعاليت ها، آنها را در قالب مراحل مشخص و متمايز از هم تعريف و مديريت کرد. مديريت بر مبناي مراحل در بازاريابي اين امکان را به مديران مي دهد تا خيلي سريع به نقاط ضعف و همچنين فرصت هاي موجود پي ببرند و با تعريف معيارها و شاخص هاي کارکردي بين حجم سنگين کارهاي بازاريابي و فرصت هاي موجود يک نوع تعادل و هماهنگي به وجود آورند که از اين طريق مي توان به تحقق اهدافي چون افزايش بهره وري در بخش بازاريابي نزديک تر شد.

توصيه شماره 5) بازاريابي خرد را در شرکت تان عملي سازيد

بازاريابي خرد يکي از جديدترين روش هاي اجراي پروژه هاي بازاريابي است که به شدت مورد توجه مديران بازاريابي قرار گرفته است. در اين روش پروژه هاي بزرگ و کلان بازاريابي به مجموعه اي از پروژه هاي کوچک تقسيم مي شوند که با دقت و نظارت بيشتري اجرا مي شوند. مديريت بازاريابي خرد در صورتي که به درستي و با نظارت دقيق مديريت بازاريابي شرکت ها صورت پذيرد، مي تواند موجب افزايش چشمگير بهره وري و بازدهي فرآيند بازاريابي شود و نتايج درخشاني را در فروش محصولات و خدمات شرکت ها به وجود بياورد. در اين روش هر کدام از زيرپروژه ها به يکي از اعضاي تيم بازاريابي شرکت سپرده مي شود و او مسوول مستقيم تمام جزئيات مربوط به آن بخش خواهد بود. در اين حالت است که بازاريابي از حالت بالا به پايين و دستوري به وضعيت پايين به بالا و مشارکتي تغيير حالت مي دهد که نتيجه نهايي آن افزايش بهره وري بازاريابي خواهد بود.

 

منبع: دنياي اقتصاد

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)