ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مرچندآیزینگ یا بازارپردازی ایده ای است که از خلاقیت تغذیه می کند و تمام عوامل به شیوه ای هم افزا و یکپارچه هستند. مرچندایزینگ شامل طیفی از فعالیت های بازاریابی می شود که در محل فروش انجام می شود و هدف آن فروش هرچه بیشتر یک محصول است. مرچندایزینگ (Merchandising) با برنامه ریزی چیدمان اجناس یک فروشگاه و خرده فروشی کالا را برای فروش به مشتریان احتمالی آماده خواهد كرد. مرچندآیزینگ طراحی چیدمان فروشگاه، بازاریابی کالای مناسب، در زمان مناسب، مکان مناسب، تعداد مناسب و برچسب قیمت مناسب هست.

مرچندایزینگ دو هدف مهم را دنبال می کند: ۱. ایجاد تصویری مناسب از فروشگاه در ذهن مشتریان ۲. افزایش بهره وری فضای فروش.

باور اساسی در مرچندایزینگ این است که خریداران معمولاً به طبقه خاصی از محصولات نیاز دارند و این وظیفه فروشنده است که اجناس فروشگاهی را به شکلی نمایش دهد تا به بهترین شکل ممکن توجه مشتریان را به خود جلب کرده و مشتریان را متقاعد کند که محصول عرضه شده در فروشگاه دقیقاً موردنیاز آن هاست. مراحل سه گانه مرچندآیزینگ به صورت زیر هست:

تنوع کالا و برند در گروه های کالا: در این مرحله فروشگاه نوع فعالیت و شخصیت خود را برای مشتریان مشخص می کند. تعیین تنوع گروه های کالا و برند در هر گروه می بایست ابتدا مشتریان را مجاب به ورود فروشگاه كند و سپس کلیتی از نیاز اساسی مردم را برآورده كند و درنهایت سایر نیازهای مشتریان یادآوری كند.

تدوین طرح چیدمان کالا: سازمان دهی منطقی چیدمان کالا موجب می شود تا مشتریان ارزش بیشتری را از محل فروش به دست آورند و به راحتی بتوانند در آنجا کالاهای موردنیازشان را تهیه کنند. توزیع مناسب با نیازها و خواسته های خریداران و ایجاد یک زنجیره توالی عقلایی از اجناس برای آن هاست.

نمایش جذاب و جالب توجه اجناس: در این مرحله از فرآیند مرچندآیزینگ نمایش جذاب اجناس در قفسه های فروشگاه هست. تعیین معیارها و تاکتیک های به نمایش گذاشتن اجناس و ایجاد ساختاری برای جلوه پردازی اجناس است که موجب افزایش فروش و سرعت گردش کالا و مدیریت سیستماتیک فضای تخصیص داده شده شود.

 

منبع: هورموند

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)