ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شناسایی نامزدهایی که در سِمَت مورد نظر شما به درستی عمل کرده و موفق شوند کار سختی است و این واقعیت دردناک که تعداد افراد شایسته برای سمت های کاری موجود از گذشته کمتر شده است نیز به چالش برانگیز بودن این مساله دامن می زند.
ما می دانیم که باید تجربه، رفتار و مهارت را بررسی کرده و انتخاب کنیم. اما با وجود این نمی توانیم اهمیت تناسب فرد در فرهنگ، محیط و سبک شرکت را نادیده گرفت. آیا این شخص آنچه را برای موفقیت اش لازم است در این گروه کاری و در شرکت شما دریافت خواهد کرد؟
موفقیت در یک فرهنگ کاری ممکن است به موفقیت در فرهنگی دیگر منجر نشود. نادیده گرفتن معیار تناسب اشتباه بزرگی است؛ افرادی که در فرهنگ شرکتی شما می توانند به موفقیت برسند ممکن است در شرکتی دیگر موفقیتی به دست نیاورند.
در زیر دو نمونه ذکر می کنیم تا به شما نشان دهد که چرا تناسب اینقدر اهمیت دارد:
کارمندی در فرهنگی که اهداف مشخص، برنامه و مسوولیت پذیری برای موعد مقرر در آن اهمیتی نداشت و در عوض به کار مستقل و نتایج به دست آمده اهمیت می داد به فوق ستاره ای تبدیل شده بود، در فرهنگی که انتظارات و اهداف مشخص بودند، کارها می باید در موعد مقرر تحویل داده می شد و به صورت گروهی برنامه ریزی صورت می گرفت دچار مشکل شده بود.
یک نماینده فروش که در فرهنگ یک شرکت کسب وکار نوپا که پشتیبانی زیادی صورت نمی گرفت، اهداف مشخص نبودند و آموزش درستی انجام نشده بود به مشکل خورده بود، در شرکت دیگری که اهداف واضح و روشن بودند، مدیر به خوبی از اعضا پشتیبانی می کرد و محصولات مورد آزمایش قرار گرفته بودند، بعد از یک سال به کارمند برتر تبدیل شد.


محیط، مسائل معنوی و فرهنگ شرکت اهمیت دارند!


می توانم صدای اعتراض ها را بشنوم! «افزودن یک معیار دیگر در هنگام استخدام افراد ممکن است همین تعداد اندک کاندیداهای کاری را نیز کمتر کند.» خیلی اوقات به من گفته اند که: «ما همین الان هم تعداد بسیار کمی کاندیدای کاری داریم. اگر معیار دیگری نیز اضافه کنیم، بعید می دانیم که اصلا دیگر بتوانیم شخصی را استخدام کنیم.»
این ذهنیت باعث ایجاد اشتباه بزرگی در هنگام استخدام افراد می شود. معیار تناسب یکی از اولین معیارهایی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. اگر این افراد نتوانند در محیط کاری شما فعالیت کنند، پول، فروش، روابط و خوابتان را از دست خواهید داد.
با توجه به معیار تناسب، چه چیزهایی را باید در نظر بگیرید تا از استخدام افرادی مطمئن شوید که می توانند در فرهنگ کاری شما فعالیت کنند؟
در ابتدا باید مشخص کنید که فرهنگ کاری تان چیست و شامل چه چیزهایی می شود.
آیا اهداف شخصی شناخته شده اند، روی آنها متمرکز شده اید و آنها را به رسمیت شناخته اید؟ چه کسی اهداف را مشخص می کند؟ آیا فقط مدیران هستند که این کار را می کنند یا نمایندگان فروش نیز نقشی در این زمینه دارند؟
ارتباط میان افراد به چه شکل صورت می گیرد؟
آیا زبان مورد استفاده در شرکت رسمی است یا محاوره ای؟
آیا بهانه تراشی مجاز است و از آن مهم تر، آیا مورد قبول قرار می گیرد و در همه سطوح شرکت استفاده می شود؟ آیا مسوولیت انجام آن چه را که می گویید بر عهده خواهید گرفت؟
چه نوع مسوولیت پذیری وجود دارد؟ آیا مدیران وظیفه دارند که دیگران را مسوولیت پذیر نگه دارند یا هر کس مسوول کارهای خودش است؟
آیا موفقیت ها جشن گرفته می شوند؟
مدیران تا چه حد در به کارگیری اعضای گروه شان موفق هستند؟ آیا اعتماد و احترام در این میان جایی دارد؟
نمایندگان فروش به چه شکل مدیریت می شوند؟ آیا به صورت روزانه بر روی کارهای آنها نظارت می شود یا از آنها انتظار می رود که خودشان خود را مدیریت کنند؟
آیا کارمندان از کارشان و از کنار هم بودن لذت می برند؟
آیا زبان داخلی شرکت مهربان و حمایتگر است؟
آیا دغدغه سلامت و رفاه اعضای گروه در خارج از ساعت کاری در ذهن مدیران شرکت وجود دارد؟ آیا می دانید که مهم ترین مساله برای کارمندا ن تان قبل از ورود و خروج شان به شرکت چیست؟
چیزی که اهمیت دارد این است که آیا فرهنگ، محیط و نوع مدیریت شما به اعضای گروه تان اجازه می دهد تا آنچه را برای موفقیت نیاز دارند به دست آورند؟
اگر معیار تناسب را به فرهنگ و شیوه مدیریت خود در سازمان اضافه کنید، زمان، انرژی، مشتری و فروش بیشتری به دست خواهید آورد. هرچه افراد کمتری را استخدام کنید و با افراد کارآمدتری به سوددهی بیشتر و در زمان کمتر برسید، زمان بیشتری برای تمرکز بر روی دیگر اولویت ها خواهید داشت.


منبع: مجله پنجره خلاقيت
 

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)