icon-ps-shahkar

شاهكار محصولي متفاوت از پگاه سيستم:

شركت پگاه سيستم در سال 1382 توسط پرسنل خلاق و متخصص و تيمي از تحليلگران و مديران مجرب با توجه به نياز بازار به سيستم يكپارچه براي كسب وكارهاي كوچك و فروشگاهي شروع به ساخت نرم فزاري ويژه فروشگاه ها واصناف نمود و امروز نرم افزار يكپارچه حسابداری را با نام تجاري شاهكار با ويژگي هاي منحصر به فرد به بازار معرفي نمود است .

راهكار هاي مديريتي نوين

شركت پگاه سيستم به منظور پوشش چالش ها و دغدغه هاي مديريتي و نياز صاحبان مشاغل به يك راهكار مناسب مديريتي،كنترل و نظارت دقيقدر يك كسب و كار ، نرم افزار مالي و حسابداري با نام تجاري شاهكار را با امكانات منحصر به فرد را ارائه كرده است .از ويژگي هاي اين سيستم ميتوان به سرعت بالا ، دقت و صحت و اطمينان كامل از نحوه ارتباط بين شعب و دفتر مركزي و مديريت گسترده و مكانيزه در انواع كسب و كار ها و شركت هاي كوچك اشاره كرد.

امكانات سيستم يكپارچه مالي و حسابداري:

با بهره گيري از سيستم يكپارچه مالي و حسابداري مناسب و كار آمد ميتوان مديريت متمركز و هوشمندانه و اعمال راهكار هاي مديريتي مناسب و دقيق در هر شرايطي با هر ميزان گستردگي در كسب و كار خود دست يافت و همچنين ميتوان به ثبت اطلاعات مالي، ثبت اطلاعات حسابداري شعبه ها ، دريافت ها و پرداخت ها، سياست گذاري در فروش و تامين موجودي كالا و پيگيري تمامي اسناد حسابداري ، توزيع كالا به شعب ، انبار داري و در اختيار داشتن اطلاعات بروز شده شعب و ذخيره سازي تمامي ركورد ها اشاره نمود.

با به كارگيري سيستم يكپارچه ميتوان نظارت دقيق و جامع بر تمامي امور مالي از جمله تأمين و فروش، مديريت اطلاعات مالي ، مديريت كليه دريافت ها و پرداخت ها و پيگيري اسناد حسابداري و ... رسيدگي كرد .

کالا :

با توجه به اينكه از يك طرف كالا يكي از مهمترين المانهاي هر فروشگاهي مي باشد واز طرف ديگر ويژگي هاي كالا با يكديگر متفاوت است در اين نرم افزار كاربر مي تواند ابتدا ويژگي كالا ها را تعريف نمايد وسپس در تعريف كالا از اين ويژگي نهايت استفاده را برده وبه نوعي نرم افزار را بر اساس ويژگي هاي كالاهاي خود تغيير دهد .

استفاده نمايد باتعيين سياست كد گذاري نرم افزار به صورت اتوماتيك كد كالا ها را » كدينگ كالا « همچنين اگر از ماژول ايجاد خواهد كرد و امكان رديابي كالا در كليه فرايند ها ممكن خواهد شد .

امكان تعريف سياست هاي جايگذاري كالا در انبار )نظير حداكثر موجودي، ميزان ثابت سفارش، نقطه سفارش، مقدار بهينه سفارش و ...( نيز ميسر مي باشد.

گزارشات تجميعي:

اين ماژول ويژه فروشگاه هاي زنجيره اي بوده وبه كاربر امكان مي دهد كه با گروه بندي فروشگاهها وتعيين سرپرستي براي آنها امكان تهيه گزارشات تركيبي ، تفكيكي ومقايسه اي از عملكرد گروه هاي تحت سرپرستي فراهم گردد.

همچنين در نهايت نسخه ستادي امكان تهيه گزارشات تركيبي ،تفكيكي ومقايسه اي را از عملكرد سرپرستي و فروشگاهها فراهم مي سازد.

امكان طراحي داشبورد براي مديران هر سرپرستي و ستاد از ديگر ويژگيهاي منحصر به فرد نرم افزار است.

تعيين هدف گذاري فروش وتحقق آن:

اين ماژول امكان تعيين بودجه فروش براي هر فروشگاه وگروه كالا در سطح سرپرستي و ستاد براي هر گروه كالاي فروش وهمچنين بازه هاي يكماه / سه ماهه /شش ماهه و يكساله را فراهم مي آورد وسپس بر اساس فروش واقعي گزارشات انحرافات احتمالي را دراختيار كاربران سيستم مي گذارد.

از امكانات منحصر به فرد اين سيستم امكان ارتباط با نرم افزارهاي مالي شركتي پگاه سيستم و صدور سند حسابداري در آنها مي باشد كه ويژگي منحصر به فرد يكپارچگي اطلاعات را براي اينگونه سازمانها فراهم مي آورد.

مديريت قيمت گذاري:

با بكارگيري مديريت قيمت گذاري اين امكان به شما داده ميشود كه با مديريت و نظارت بر فروش شعب به راحتي و بصورت يكپارچه مبلغ فروش در هر شعبه را مشخص كنيد و در زمان معين و به صورت كاملا اتوماتيك به تمامي شعب ارسال نماييد .

مديريت ارتباط با مشتري (CRM) ايجاد و حفظ و گسترش ارتباط با كليه مشتريان مقدمه ايجاد وفاداري در راستاي افزايش سود سازمانها است . گسترش

فعاليت سازمانها ، سادگي و سهولت ارتباط با مشتريان ، مديريت كليه روابط با مشتريان و سهم بيشتر از بازار و سود را ميتوان تا حد قابل توجهي افزايش داد كه در زير به برخي از اين ويژگي ها اشاره شده است .

گزارش هاي مديريتي:

گزارشات در هر سازمان يا فروشگاهي از مهمترين نياز هاي مديريتي ميباشد كه با تهيه گزارشات دقيق و بروز ميتوان در سياستگزاري فروش و اعمال راهكار صحيح استفاده نمود.

سيستم گزارش ساز:

مديران با استفاده از گزارش ساز به راحتي مي توانند ساير گزارشات مورد نياز خود را مانند گزارش كاردكس كالا به تفكيك هر فروشگاه ، گزارش از پر فروش ترين و كم فروش ترين كالا ، گزارش موجودي هر كالا به تفكيك فروشگاه ، گروه بندي كالا ها به تفكيك فروشگاه و امكان ايجاد گزارشات متنوع اشاره كرد.

شرکت پگاه سيستم با ارائه محصولات متنوع با نام تجاري شاهكار توانسته است که نياز تمام صنوف و صاحبان مشاغل را برطرف نمايد. محصولات شاهكار در قالب پنج ورژن با قابليت اضافه کردن ماژول هاي انتخابي ويژه فروشگاه هاي تک شعبه اي و فروشگاه هاي زنجيره اي و سه بسته ويژه براي شرکت هاي کوچک و بيش از بيست بسته پيشنهادي ويژه مشاغل خاص را به شرح زير ارائه کرده است .

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)